четвртак, 07. март 2013.

O.D.E.SS.A  Tome 1  
 tih godina zime su bile veoma neugodne za frontove