недеља, 03. октобар 2010.


Maza, Peka, Alex, Slobodan Ivkov
8 MEDJUNARODNI SALON STRIPA
30-ti septebar-3-ci oktobar 2010.
skc BEOGRAD


Dusan Bozic, Nadica Stojanovic,
Vlada Vesovic, Kristina Nikolic,
Alesandar Alex Nikolic i Verica Nikolic

Dusan Bozic, Atila, Nadica Stojanovic,
Vlada Vesovic, Kristina Nikolic,
Srdan Peka Nikolic i Verica Nikolic

Pano sa najavom specijalnih gostiju
i jubileja 60 godina Leskovackog
stripa

Atmosfera otvaranja 8-og Salona
BEOGRAD 30. septembar 2010.

izlaganje - 60 godina stripa u Leskovcu i
jubilej - 15 godina Skole stripa "Kokan Mitrovic"

Beograd- na 8-om medjunarodnom salonu stripa 2010 sept-oktobar