уторак, 08. септембар 2009.


Takva su krila, na jednom avionu... kolor- Vlada Aleksic